Stichting Vrienden van de HMG is in 2019 in het leven geroepen om leden, oud-leden, vrijwilligers en alle andere mensen die een band met de HMG in Soest hebben te blijven verbinden met de groep door bij te dragen aan de ondersteuning en ontwikkeling van de groep.

Naast de bijdrage die de stichting, namens alle donateurs, levert aan de groep, wordt er jaarlijks een avond voor alle donateurs georganiseerd, op de HMG.

Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Het stichtingsbestuur heeft tot taak de doelstellingen en de organisatie van de stichting vorm te geven. Zij vertegenwoordigt de stichting in het maatschappelijk leven. De taken van het bestuur staan omschreven in de statuten

Voorzitter: Jeroen Egbers
Secretaris: Feddo van Ede
Penningmeester: Tibbe van Asten

Vestigingslocatie: Amnestylaan 38, 3765EX Soest
KvK-nummer: 74686518
IBAN: NL03INGB0008642375