De helft van de minimale bijdrage van alle donateurs besteden we aan het organiseren van een geweldige, jaarlijkse avond op de Sparrenlaan, met eten en drinken, waar je mooie herinneringen op kunt halen met elkaar. De groepsraad van de HMG zal enkele voorstellen indienen, waarna alle donateurs tijdens deze avond samen zullen beslissen waar we onze donatie aan willen besteden.

Reunië 2024

Ook in 2024 organiseren we weer een Vrienden van de HMG Live gaan organiseren! Dit jaar zal Vrienden van de HMG Live plaatsvinden op zaterdag 15 juni vanaf 17:00 uur op de Sparrenlaan. Zet deze datum in je agenda!

Iedereen die donateur is geworden, ontvangt rond 1 juni 2023 een automatische incasso voor de jaarlijkse bijdrage. Eventuele extra donaties zijn uiteraard altijd welkom, deze kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL03INGB0008642375 t.n.v. Stichting Vrienden van de HMG.

LET OP: de jaarlijkse donatie is ook onderhevig aan inflatie, om te zorgen dat de bijdrage aan de HMG zoden aan de dijk zet en er voldoende budget is om iedereen tijdens de reünie te voorzien van een drankje en een hapje. Daarom is de bijdrage in 2023 naar €55,- gegaan.

Word donateur! We houden je dan per mail op de hoogte.

Reünie van 2019 - Eerste editie

Op 6 juni 2019 werd de eerste reünie namens de stichting georganiseerd. We kunnen terugkijken op een zeer gezellige en geslaagde avond waar we een groep van ruim 50 (oud-)HMG'ers gegeten en gedronken hebben. Bekijk de foto's.

Wij hebben er heel veel zin in om ons hiervoor in te zetten en we hopen jullie allemaal snel weer te zien op de Sparrenlaan!