De Hopman Masselman Groep uit Soest bestaat al sinds 1945. Sinds die tijd is de groep voor vele leden, ouders van leden en vrijwilligers een plek geweest waar ze met veel plezier hun tijd en energie in hebben gestoken. Daarnaast is het een plek waar vriendschappen zijn ontstaan.

Na er jaren over gepraat te hebben, is in april 2019 de Stichting Vrienden van de HMG opgericht. We hebben ons twee doelen gesteld en daar hebben we jou bij nodig!

Het belangrijkste doel van de stichting is het financieel ondersteunen van de HMG, door donateurs te werven en hun bijdrage te delen met de HMG. Daarnaast willen we de donateurs de mogelijkheid geven elkaar weer eens te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje, tijdens de jaarlijkse reünie

Reunië 2024

Ook in 2024 organiseren we weer een Vrienden van de HMG Live gaan organiseren! Dit jaar zal Vrienden van de HMG Live plaatsvinden op zaterdag 15 juni vanaf 17:00 uur op de Sparrenlaan. Zet deze datum in je agenda!

Iedereen die donateur is geworden, ontvangt rond 1 juni 2023 een automatische incasso voor de jaarlijkse bijdrage. Eventuele extra donaties zijn uiteraard altijd welkom, deze kunnen worden overgemaakt op rekeningnummer NL03INGB0008642375 t.n.v. Stichting Vrienden van de HMG.

Donateur worden

Je kunt donateur worden van de stichting door minimaal 55 euro per persoon per jaar te doneren aan de Stichting Vrienden van de HMG. De helft van de minimale bijdrage, en alles van eventuele extra bijdrages, gaan we uitgeven aan een doel ‘ter meerdere eer en glorie van de Hopman Masselman Groep’. De andere helft van de minimale bijdrage zullen we besteden aan het organiseren van een geweldige, jaarlijkse avond op de Sparrenlaan, met eten en drinken, waar je mooie herinneringen op kunt halen met elkaar. De groepsraad van de HMG zal enkele voorstellen indienen, waarna alle donateurs tijdens deze avond samen zullen beslissen waar we onze donatie aan willen besteden.

Stichting Vrienden van de HMG maakt het nu mogelijk om de binding met de HMG te versterken en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het in stand houden en ondersteunen van de groep.

Wil jij ook graag betrokken blijven bij de HMG? Word dan nu donateur!